Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Người đăng: Admin Bình Nam Ngày đăng: 9:45 | 27/08 Lượt xem: 769

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, yêu cầu cấp bách đặt ra là cùng với quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, cần tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu tác động của dịch bệnh. Theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam, một trong những giải pháp quan trọng được coi như chìa khóa cho tăng trưởng hiện nay đó là phải quyết liệt hơn nữa trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

     Trong 6 tháng đầu năm 2020, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của huyện Thăng Bình là 140.590 triệu đồng, đạt tỷ lệ 35,32%; trong đó nguồn vốn tập trung giải ngân 9.380 triệu đồng, nguồn vốn khai thác quỹ đất và thanh thanh lý tài sản 20.340 triệu đồng, nguồn sự nghiệp kinh tế-đảm bảo xã hội 20.460 triệu đồng, nguồn sự nghiệp giáo dục 22.002 triệu đồng, nguồn đóng góp 3.890 triệu đồng, nguồn tỉnh bổ sung 9.880 triệu đồng, nguồn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9.700 triệu đồng. Nguồn vốn giải ngân chủ yếu là các công trình chuyển tiếp và thanh toán khối lượng; các dự án khởi công mới do điều chỉnh dự toán và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư thấp.

     Đến nay các công trình đối với nguồn ngân sách huyện được ghi trong kế hoạch năm 2020 cơ bản được các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện. Đa số các công trình trong kế hoạch năm 2020 đến nay đã triển khai thi công xây lắp và phấn đấu hoàn thành trong năm kế hoạch. Các công trình thuộc nguồn vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư như công trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu đang triển khai thực hiện tại xã Bình Sa, Bình Đào, Bình Lãnh, Bình Hải, Bình Trị, Bình Giang, Bình Nam, Bình Chánh, Bình Định Bắc… với tổng giá trị 38.918 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh: 30.655 triệu đồng. Công trình tuyến đường từ Trường THPT Thái Phiên đến Quốc lộc 14E; nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Giang (NS tỉnh: 2.000 triệu đồng), NTLS xã Bình Phục (NS tỉnh : 1.500 triệu đồng); NTLS xã Bình Trị (NS tỉnh : 1.500 triệu đồng). Đối với việc triển khai xây dựng các tuyến đường ĐH trên địa bàn huyện, đến nay đang triển khai thực hiện phần nền đường, cầu cống và mặt đường của các tuyến giao thông với tổng giá 37.201 triệu đồng.

     Theo UBND huyện Thăng Bình, nguyên nhân lớn trong việc chậm trễ giải ngân vốn thuộc về các Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án. Các chủ đầu tư thiếu sự kiểm tra, đôn đốc; các Ban quản lý thiếu sự quan tâm trong công tác lập hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn, công tác bồi thường GPMB tuy có tích cực nhưng vẫn còn chậm. Đối với các địa phương việc bố trí từ nguồn khai thác quỹ đất cho các dự án đến nay hầu như chưa có nguồn để thực hiện. Công tác quy hoạch và GPMB chưa sát với thực tế nên khi triển khai thực hiện gặp nhiều vướng mắc, nhất là các công trình trên địa bàn thị trấn Hà Lam, xã Bình Minh và các tuyến ĐH, cụm công nghiệp. Công tác đấu thầu qua mạng đối với các xã làm chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện do chưa đủ điều kiện nhân sự và năng lực. Nhiều nhà thầu có năng lực chưa đảm bảo, triển khai dự án khi chưa thực hiện thu hồi đất và chưa có phương án bồi thường…

Lễ khởi công công trình tuyến giao thông Nguyễn Thuật nối Quốc Lộ 14E trên địa bàn TT Hà Lam (ĐH 21)

     Tuy nhiên, để đảm bảo đúng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, UBND huyện Thăng Bình sẽ tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý và khối lượng thực hiện để dự kiến đến tháng 12 tỷ lệ giải ngân sẽ đạt 100%. Trong đó đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định, tổ chức thi công xây dựng, phấn đấu đến trước ngày 30/9/2020 giải ngân trên 50% kế hoạch và đến trước ngày 30/12/2020 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng phấn đấu đến trước ngày 30/11/2020 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020.

     Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, huyện đề ra một số giải pháp như: Tăng cường trách nhiệm hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn và công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, các địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực mình quản lý, nhất là chương trình MTQG nông thôn mới, giảm ngheo bền vững. Thực hiện tốt công tác báo cáo về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản để các cơ quan chuyên môn kịp thời tham mưu cho UBND huyện hướng xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh. Tập trung và đẩy nhanh xây dựng tuyến giao thông ĐH và các tuyến bê tông GTNT đã được thống nhất chủ trương đầu tư. Các chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, lập thủ tục nghiệm thu và giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo kịp thời, thực hiện 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án trọng điểm như công trình: Tuyến nội thị Lý Tự Trọng - Quốc lộ 14E; tuyến đường Nguyễn Thuật, Thái Phiên; cầu Bình Nam 1, Bình Nam 2… Kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng vốn cho các nhà thầu một cách hợp lý, đảm bảo vốn được sử dụng đúng cho việc mua sắm vật tư thiết bị đáp ứng cho công trình, đồng thời áp dụng các điều khoản có bảo lãnh tạm ứng. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phù hợp với nhu cầu thực tế và nguồn vốn đầu tư...

     Việc tiếp tục đẩy mạnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công sẽ là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Đầu tư công vào các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, có tác động lan tỏa còn giúp địa phương phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và giúp tăng trưởng bền vững.

Tác giả: Bình Nam

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên Kết Website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?