Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thông tin về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng 2 tại xã Bình Nam

Người đăng: Admin Bình Nam Ngày đăng: 15:33 | 21/06 Lượt xem: 362

Căn cứ Công văn 425/TTg-CN ngày 24/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư tại Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng 2.
Nay UBND xã Bình Nam thông tin về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng 2 tại xã Bình Nam, cụ thể như sau:
1. Các căn cứ pháp lý:
Theo hồ sơ địa chính Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ ban hành quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp lập năm 1996 thì các thửa đất không đủ điều kiện bồi thường thuộc một phần thửa đất số 47, tờ bản đồ số 09, diện tích 154440 m2, loại đất: đất hoang, do UBND xã Bình Nam quản lý.
Ngày 14/02/2020, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện có Công văn số 15/TNMT về việc xác nhận các trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường về đất đối với 19 hộ, 27 thửa đất, với tổng diện tích bị ảnh hưởng dự án là 62.063,1m2.
- Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất các thửa đất nằm trong dự án giữa hội đồng tư vấn xã, ban cán sự thôn (lúc đó bà Phan Thị Ánh là trưởng thôn Nghĩa Hòa) và một số hộ dân kê khai xác định các thửa đất trên là hoang bằng không sử dụng, không có ranh giới.
- Trên cơ sở đó vào ngày 25/02/2020, UBND huyện Thăng Bình đã ban hành 27 Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng 2 (giai đoạn 1) tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.
- Sau khi có Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Thăng Bình, Ban kinh tế mở Chu Lai phối hợp với UBND huyện Thăng Bình, UBND xã Bình Nam tổ chức bàn giao cho Công ty Capella (chủ đầu tư) thực hiện tại các thửa đất nêu trên.
2. Công tác giải phóng mặt bằng:
Đối với dự án khu Công nghiệp Tam Thăng 2. Tổng diện tích đất của Bình Nam là 16,47ha đất nông nghiệp và đất khác. Người dân Bình Nam xâm canh trên đất xã Tam Thăng là 8,25ha. 
Đến nay, Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng diện tích bồi thường 4,54ha với tổng số 25 hộ ảnh hưởng với tổng kinh phí 8,25 tỷ đồng, nhân dân đã nhận tiền xong. Trong đó có một số trường hợp như hộ ông Nguyễn Cao Thiên kê khai 4 thửa và đã được bồi thường 3 thửa còn 1 thửa không đủ điều kiện bồi thường, hộ ông Nguyễn Anh Dũng kê khai 2 thửa đã được bồi thường 1 thửa còn 1 thửa không đủ điều kiện bồi thường,  hộ ông Nguyễn Văn Minh kê khai 4 thửa, đã được bồi thường 1 thửa còn 3 thửa không đủ điều kiện bồi thường, hộ ông Lê Văn Lệ kê khai 3 thửa đã được bồi thường 2 thửa còn 1 thửa không đủ điều kiện bồi thường và còn một số hộ tương tự khác.

Còn 27 thửa, diện tích 62.063,1m2 ha của 19 hộ, đất không đủ điều kiện bồi thường theo quy định tại Điều 82, Luật đất đai năm 2013 quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất. Do đó các thửa đất hiện nay người dân đang khiếu kiện, khiếu nại đã được thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất. Tuy nhiên theo dư luận của một số bà con nhân dân cho rằng diện tích đất của 27 thửa nêu trên đã được bồi thường cho UBND xã là không đúng quy định của pháp luật về công tác thu hồi và bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Nay UBND xã thông tin lại để nhân dân được rõ.
3. Công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại liên quan.
Ngày 22/02/2020 ông Nguyễn Văn Minh (người đại diện cho 19 hộ) có đơn gửi UBND tỉnh Quảng Nam. Ngày 17/7/2020 UBND huyện Thăng Bình có Công Văn số 127/UBND-VP về việc chuyển đơn của công dân Nguyễn Văn Minh và các hộ dân Nghĩa Hòa đến UBND xã giải quyết theo thẩm quyền.
Ngày 21 tháng 7 năm 2020 và ngày 24 tháng 9 năm 2020, UBND xã Bình Nam ban hành 16 công văn về việc trả lời các nội dung liên quan đến Đơn của các hộ. Sau đó có 14 hộ không thống nhất với công văn trả lời của UBND xã Bình Nam nên làm đơn khiếu nại đến UBND xã Bình Nam.
Thực hiện theo Luật khiếu nại, UBND xã Bình Nam, đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với 14 trường hợp gồm: Nguyễn Văn Minh, Phan Thị Ánh, Nguyễn Cao Thiên, Võ Thị Minh, Lê Văn Lệ, Võ Ngọc Lắm, Nguyễn Văn Thạnh, Ngô Đức Hạnh, Võ Thanh Hiền, Ngô Xuân Cảnh, Nguyễn Thanh Đảng, Nguyễn Đăng Hậu, Võ Cẩm và ông Nguyễn Văn Năm với nội dung như sau: Không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại của các hộ có tên nêu trên. Còn lại 2 trường hợp là ông Nguyễn Anh Dũng khiếu nại không đúng theo quy định pháp luật và ông Nguyễn Hồng Việt không có đơn khiếu nại.
UBND huyện ban hành Quyết định giải quyết lần 2 với nội dung không chấp nhận đơn khiếu nại của 11 hộ gồm: ông Nguyễn Văn Minh, Phan Thị Ánh, Nguyễn Cao Thiên, Võ Thị Minh, Lê Văn Lệ, Võ Ngọc Lắm, Nguyễn Văn Thạnh, Ngô Đức Hạnh, Võ Thanh Hiền, Nguyễn Đăng Hậu, Ngô Xuân Cảnh.
Đến nay, UBND huyện Thăng Bình, UBND xã Bình Nam đã giải quyết các đơn khiếu nại, kiến nghị của công dân theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.
Công tác vận động, tuyên truyền.
UBND huyện, các ban ngành đoàn thể của huyện, UBND xã, các ban ngành đoàn thể của xã đã vận động, giải thích nhiều lần và hướng dẫn các hộ nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết lần đầu của UBND xã Bình Nam, Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND huyện Thăng Bình thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. Nhưng đến nay các hộ không khởi kiện đến tòa án theo quy định.
Nay UBND xã thông tin quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng KCN Tam Thăng 2 tại xã Bình Nam đến các tổ chức, cá nhân và toàn thể bà con nhân dân được biết. Nếu tổ chức, cá nhân nào chưa rõ thì đến UBND xã để được giải thích./.


Tác giả: UBND Xã Bình Nam

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên Kết Website