Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bình Nam tổ chức Hội nghị Đảng bộ lần thứ 12

Người đăng: Admin Bình Nam Ngày đăng: 16:34 | 11/10 Lượt xem: 508

Ngày 29/9/2017, Đảng ủy xã Bình Nam đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ lần thứ 12 nhằm học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 10-NQ/TU, Nghị quyết 11-NQ/TU và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 13 – NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Đến dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đ/c trong BCH, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ cùng cán bộ ngoài đảng từ thôn trở lên trên địa bàn xã.
Tại hội nghị đ/c Nguyễn Văn Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã truyền đạt nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Quang cảnh Hội nghị
Cũng tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thanh Hoàng báo cáo Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14-4-2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2021; Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và báo cáo sơ kết 5 năm của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết 13 – NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Tác giả: Nguyễn Đức Uy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: