Phổ biến giáo dục pháp luật

 

TRIỂN KHAI LUẬT DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022

Sáng ngày 3/11/2023 UBND xã phối hợp UBMT TQ Việt Nam xã tổ chức hội nghị triển khai luật dân chủ ở cơ sơ năm 2022.

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên Kết Website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?