Chi tiết tin

A+ | A | A-

NHÌN LẠI TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ BÌNH NAM

Người đăng: Admin Bình Nam Ngày đăng: 16:56 | 10/01 Lượt xem: 179

Trong quá trình thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, kể từ khi xã Bình Nam, huyện Thăng Bình bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng nâng cao; khoảng cách thành thị với nông thôn được thu hẹp… Song, quan trọng hơn, sự hài lòng của người dân là thước đo rõ nhất, đặc biệt là niềm tin của dân đối với chính quyền ngày càng lớn trong tiến trình XDNTM. Diện mạo nông thôn mới – xã Bình Nam ngày càng xanh – sạch – đẹp.


Trong quá trình thực hiện chương trình NTM với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp, các lực lượng xã hội và hưởng ứng, chung tay góp sức của nhân dân, xã Bình Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể. Các thôn đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực phát triển qua đó cải thiện đời sống của nhân dân, thu nhập bình quân đầu người tăng góp phần cho sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước tại địa phương.  


Đến hết năm 2021, công tác giảm nghèo được quan tâm đáng kể. Đến nay không còn hộ nghèo theo trong diện có khả năng thoát nghèo, nhiều mô hình giúp cho người nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thu nhập của người dân năm 2021 tại 6 thôn trên địa bàn xã tăng. Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của chương trình NTM, đây là cuộc vận động xã hội sâu sắc và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; do vậy, xã Bình Nam nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao từ việc tổ chức quán triệt, triển khai với  quyết tâm cao nhất. Trong một năm qua, ban chỉ đạo NTM xã Bình Nam đã triển khai nhiều cơ chế khuyến khích phát triển ngành nông nghiệp; khuyến khích phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ kinh phí xây dựng đường bê tông liên thôn, xóm; hỗ trợ đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn xã nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM.... Kinh tế biển ở Bình Nam đang dần chuyển biến theo hướng phát triển bền vững, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới an toàn, hiệu quả. Phát triển kinh tế biển vượt chỉ tiêu đề ra, đến nay đã có 56 tàu có công suất trên 250CV, trong đó 14 tàu đăng ký ở Quảng Nam, tính đến thời điểm hiện nay đã thêm 03 tàu đóng mới năm 2021. 


Sau một thời gian triển khai, xã Bình Nam luôn xác định đây là chương trình lớn, cần nhiều vốn và phải chú trọng đa dạng hóa các nguồn lực. Cụ thể, xã nhà đã tranh thủ sự hỗ trợ nguồn vốn của chương trình ; đồng thời, huy động tối đa sự hỗ trợ, đóng góp của doanh nghiệp, cá nhân; đặc biệt, phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM đô thị văn minh”, nhằm khích lệ mọi tầng lớp Nhân dân tham gia hiến đất, tài sản, ngày công, kinh phí để xây dựng NTM. Từ các nguồn vốn này, xã nhà ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn, vệ sinh môi trường và đầu tư phát triển sản xuất... Nhờ đó, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ ngày càng hoàn thiện; giao thông, thủy lợi đáp ứng yêu cầu đi lại thuận tiện và thuận lợi cho sản xuất; trường, trạm, nhà văn hóa các thôn được đầu tư xây dựng khang trang; chợ nông thôn được xây mới và chuyển đổi mô hình quản lý, sửa sang đáp ứng nhu cầu giao thương, buôn bán của người dân cũng như thuận lợi cho phát triển kinh tế.  Trong xây dựng NTM, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện về xã đều xác định là nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, xã Bình Nam nói chung, 6 thôn xây dựng NTM nói riêng đã khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng thôn để nâng cao hiệu quả sản xuất, gắn với nhu cầu thị trường. Đồng thời, xem việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp là vấn đề cốt lõi trong xây dựng NTM, xã nhà các mô hình phát triển kinh tế bước đầu mang lại hiệu quả cao như mô hình nuôi gà thả vườn, dê…tại các thôn. 


Bên cạnh đó đã tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong nông nghiệp nông thôn; đẩy mạnh việc ứng dụng, chuyển giao khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo trong nông thôn. Ngoài ra xã nhà còn tần dụng tối đa, tranh thủ các doanh nghiệp đầu từ tại KCN trên đất Bình Nam cũng như KCN Tam Thăng, ngành nghề nông thôn chủ yếu quy mô nông hộ chủ yếu làm bún, mộc dân dụng, ép dầu phộng, cơ khí nhỏ, chế biến thủy hải sản, đã áp dụng máy móc vào chế biến nhằm tăng sản lượng cũng như năng suất... Từ đó một phần giúp thu nhập được cải thiện đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; chất lượng an sinh xã hội được nâng lên rõ rệt. Cụ thể, thôn Vịnh Giang được công nhận đạt KDCNTMKM. 

Và để đảm bảo xã Bình Nam đạt chuẩn NTM vào năm 2022 trước hết là duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Theo đó, ban chỉ đạo NTM xã Bình Nam đã chỉ đạo các thành viên BCĐ, kiểm tra và yêu cầu BPT các thôn tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng tiêu chí. Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện để đạt được những mục tiêu chưa hoàn thành. Ngoài ra còn thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến nay, các thôn đang duy trì và nỗ lực để đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí mới của chính phủ; chất lượng của các tiêu chí được nâng lên rõ rệt so với thời điểm xét công nhận đạt chuẩn.  

Đi cùng với các kế hoạch cụ thể đó, Ban chỉ đạoNTM xã Bình Nam còn tích cực thực hiện, triển khai tuyên truyền  thường xuyên, sâu rộng đã làm thay đổi căn bản về nhận thức và hành động của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng để cùng chung sức xây dựng NTM. Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, bất cập như trong một số lãnh đạo chỉ đạo chưa thực sự kiên quyết và thực sự chủ động, nhất là việc nghiên cứu, bàn biện pháp, cách thức triển khai thực hiện các nội dung, nên kết quả ở một số thôn còn hạn chế; nhận thức của một số bộ phận nhân dân chưa được cải thiện, đâu đó vẫn còn có tư tưởng ỷ lại trông chờ các khoản vốn đầu tư của Nhà nước. Trên thực tế, Bình Nam là một xã ven biển với điểm xuất phát thấp nên việc đáp ứng các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí nông thôn mới con nhiều hạn chế trong khi chưa có đội ngũ chuyên trách lĩnh vực NTM.... Với các hạn chế đó, ban chỉ đạo NTM cũng đã kịp thời đưa ra các đề xuất, giải pháp cũng như mục tiêu cho năm tới như tiếp tục duy trì các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2021. Và trên hết là khắc phục các hạn chế còn tồn đọng bên trong để nhanh chóng hoàn thiện chương trình NTM. Chú trọng nâng cao hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn (nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển du lịch nông thôn…); thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng NTM; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường, chất lượng hoạt động văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thúc đẩy bình đẳng giới; cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân nông thôn… Đồng thời với đó mỗi cá nhân công dân cần nhận thức rõ tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi NTM, hiệu quả to lớn của NTM đối với đời sống của cộng đồng. Tích cực vận động, lan tỏa đến mọi người xung quanh những lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh cách đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước trong công cuộc xây dựng NTM. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội. Hãy tiếp tục phát huy hết vai trò của bản thân mỗi người trong sự nghiệp chung của toàn đất nước. Ngoài ra mỗi gia đình cần có nếp sống văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn; nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục hình ảnh, cảnh quan truyền thống của nông thôn... 

Có thể nói về đích nông thôn mới sẽ thay đổi bộ mặt nông thôn lên trên một vị thế mới. Một bộ mặt nông thôn bừng sáng và khởi sắc sẽ có những tác động theo chiều hướng tích cực ảnh hưởng tới đời sống nhân dân, cải thiện đời sống nhân dân và hơn cả là góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước diễn ra nhanh hơn. Vì thế cho nên, xây dựng nông thôn mới không phải là trách nhiệm của riêng ai. Là công dân của xã Bình Nam, tôi tự hào vì sự đổi thay tích cực và nhanh chóng của xã nhà. Sau những tháng ngày tuổi thơ ở một xã biển còn lắm những truân chuyên, cuộc sống của người dân như chúng tôi ngày một được đầy đủ. Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện hơn. Đây là một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy tự hào khi ai đó nhắc đến quê mình trong những ngày đổi mới. Tiếng cười nói mùa thu hoạch trong những ngày mùa bội thu, tiếng khuya chèo, gọi cá, tiếng máy nổ trên tàu vươn khơi.... Tất cả như động lực để mọi công dân trên vùng biển nghèo vượt cạn thành công. Trên đà phát triển của xã nhà, hãy chung tay đẩy nhanh tiến trình này bằng những hành động, việc làm cụ thế hết sức bình thường. Dù là trồng một cái cây, hoặc thu gom rác thải tái chế bảo vệ môi trường sống xung quanh, hoặc làm công tác tuyên truyền vận động người thân, bà con xung quanh mình cùng hành động.... Tất cả sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình về đích nông thôn mới của xã nhà chúng ta.              

 

         
Tác giả: Lê Thị Giác

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chuyên mục

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên Kết Website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?